ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Στόχος, δεν είναι η δημιουργία μιας μικρογραφίας των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, αλλά ενός ζωτικού χώρου όπου με άξονα το παιχνίδι -ελεύθερο & δομημένο- να υποστηρίζονται τα παιδιά για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αίσθημα αυτοεκτίμησης.

Ορίζοντας της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο ΑΡΤΕΜΙΣ & ΙΑΣΩΝ είναι η σχολική ετοιμότητα.

Η σχολική ετοιμότητα συμπεριλαμβάνει όλες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να πάει ένα παιδί στο Δημοτικό Σχολείο.

Ουσιαστικά συμπίπτει με την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, όπως περιγράφεται στην ενότητα αναπτυξιακά στάδια.

Σχολική ετοιμότητα δε σημαίνει γραφή και ανάγνωση, αλλά κοινωνική και συναισθηματική ωριμότητα.