ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Α…όπως αγαπώ
Ρ…όπως ρίζες
Τ…όπως τερετίζω που θα πει: σιγοτραγουδώ, σιγοκελαηδώ
Ε…όπως ευελιξία
Μ…όπως μαθαίνω
Ι…όπως ισορροπία
Σ…όπως σεβασμός

&

Ι…όπως ιεραρχώ
Α…όπως αγαπιέμαι
Σ…όπως σαλιγκάρι
Ω…όπως ωριμάζω
Ν…όπως νόημα

Από το 2005 το ΑΡΤΕΜΙΣ & ΙΑΣΩΝ βάδισε όχι σε αφηρημένα και θεωρητικά μονοπάτια, αλλά χέρι-χέρι με παιδιά και γονείς, με σταθερά και σίγουρα βήματα, γιατί οδηγός στο ταξίδι της προσχολικής ηλικίας είναι οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

Ευχαριστούμε όλες τις οικογένειες που μας εμπιστεύτηκαν και καλωσορίζουμε όσους θέλουν να μας γνωρίσουν και γιατί όχι, να γίνουν συνοδοιπόροι μας σ’ αυτό το ταξίδι!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

“Στόχος η ολόπλευρη ανάπτυξη με έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στη σχολική ετοιμότητα!”